Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on KodinLVI Pirkanmaa Oy:n (Y-tunnus: 2584304-7) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, jossa kerrotaan KodinLVI Pirkanmaa Oy:n (jäljempänä ”KodinLVI” tai ”Yhtiö”) asiakas- ja markkinointirekisteriin kerättävien tietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

 

Rekisterin ylläpitäjä

KodinLVI Pirkanmaa Oy (Y-tunnus: 2584304-7)
Vesalantie 16 B
33960 Pirkkala

 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Teemu Nissinen

 

Rekisterin nimi

KodinLVI Pirkanmaa Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja käytetään KodinLVI Pirkanmaa Oy:n ja asiakkaan, potentiaalisen asiakkaan tai muun KodinLVI Pirkanmaa Oy:n sidosryhmän suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, sekä palvelun tuottamiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää KodinLVI Pirkanmaa Oy:n ja rekisteröidyn väliseen viestintään, mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidyn perustiedot kuten: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisteröidyn asiakashistoria kuten: hankitut palvelut, asiakkaan yhteydenotot, laskutushistoria ja asiakkaan itsensä antamat lisätiedot.

KodinLVI kerää kustakin rekisteröidystä ainoastaan tarpeellisia tietoja. Emme luovuta tietoja asiakas- tai markkinointirekisteristä kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa Suomen viranomaisille heidän pyynnöstään.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen ajan.

 

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Verkkosivuston evästeet ja seuranta

Kodinlvi.fi-verkkosivuston kävijäliikennettä saatetaan seurata evästeiden avulla Google Analytics -ohjelmaa apuna käyttäen. Selaimesi saattaa tällöin lähettää esimerkiksi IP-osoitteesi ja käyttämäsi verkkosivun osoitteen automaattisesti Googlelle. Yhtiö saattaa tällöin saada käyttöönsä vain anonyymia tietoa, joten se ei saa tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, eikä se voi siten tunnistaa käyttäjää. Google Analyticsin avulla Yhtiö saa käyttöönsä tärkeää verkkosivuston käyttäjädataa, joiden avulla se näkee muun muassa kävijämäärät, sivustovierailun keston, yksittäiset sivut, joilla käyttäjä kulloinkin vierailee sekä tiedon siitä, onko käyttäjä vieraillut aiemmin Yhtiön verkkosivustolla. Näiden tietojen avulla Yhtiö kehittää ja optimoi sivustonsa palvelemaan käyttäjiään entistä paremmin. Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietoja sinusta. Lisätietoa estämisestä saat Googlen verkkosivustolta. Kodinlvi.fi-sivusto saattaa sisältää sisältönsä jakamisen helpottamiseksi myös sosiaalisen median (Facebook, Linkedin, Instagram) palveluita heidän evästeineen. Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää evästeiden kerääminen tai poistaa sekä hallinnoida evästeitä selaimen tai mobiililaitteen asetuksien avulla.

 

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa joihin on rajoitettu pääsy. Muut aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. KodinLVI huolehtii, että ainoastaan niillä työtekijöillä ja KodinLVI Pirkanmaa Oy:n lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan.

 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu tai muulla vastaavalla tavalla vahvennettu. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista jos henkilötiedot ovat käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

 

KodinLVI Pirkanmaa Oy 2021

KodinLVI